Lokala sponsorer

Vimmerby

Småland (Kalmar län)

Det äldsta Vimmerby är känt sedan 1350, men har sannolikt haft en centralortsfunktion redan under vikingatiden. Oxhandel och läderhantverk har drivit stadens tidiga utveckling. 1532 miste staden sina stadsprivilegier, men återfick dem 1604 genom Karl IX. Från denna tid kommer det sigill som ligger till grund för dagens kommunvapen i vilket ekorren möjligen ska syfta på ortens skinnhandel. Vapnet fastställdes 1945, trots att det innehåller bokstäver vilket är i strid med heraldikens regler.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.