Kartlägg reflexanvändning

Diskutera reflexanvändning i klassen. Exempel på frågeställningar:

Vad är en reflex?
Hur fungerar en reflex?
Finns det saker runt omkring oss som reflekterar ljus?
Har storleken på en reflex någon betydelse?
Hur ska en reflex placeras för att synas bäst?
Finns det reflexer för djur?
Håller en reflex hur länge som helst?
På vilka sätt kan en reflex skadas?
Vilka årstider bör man använda reflex?
Syns man bäst i mörker med ljusa eller mörka kläder?
Hur mycket bättre syns man i mörker med reflex än utan?
Hur kan vi få fler att använda reflexer?

Undersök i klassen
Gör en undersökning om reflexanvändandet i klassen. Exempel på frågeställningar:

Hur många har en gul reflex?
Hur många har en grön reflex?
Hur många har en reflex i annan färg?
Hur många har reflexband?
Hur många har insydda reflexdetaljer på sina kläder?
Hur många saknar eller behöver en ny reflex?
Undersökningen kan synliggöras i ett diagram. Gör om samma undersökning inom ett par veckor och analysera om det har skett någon förändring. Undersökningen kan följas upp med en reklamkampanj för ett ökat reflexanvändande.

2. Designa en egen reflex

Låt eleverna designa en reflex eller ett klädesplagg som inspirerar till att bli mer synlig i trafiken. Skicka teckningar eller foton till Trafikkalendern. Ett urval av de inskickade kreationerna kommer att visas på webbplatsen.

På en del skolor har man gjort egna reflexutställningar och skrivit inbjudningar till lokalpress, trafikplanerare och föräldrar.

3. Reflexexperiment

Efter några år slutar en reflex att fungera. Den får repor och blir sliten och behöver bytas ut. Så här kan man undersöka användbarheten i en reflex:

Häng upp den gamla reflexen och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum
Lys på reflexerna med en ficklampa från minst 4 meters avstånd
Om den gamla reflexen syns märkbart sämre än den nya bör den kasseras

4. Tipsrunda

En mörk höst- eller vinterkväll är en perfekt tid att samla elever och föräldrar till en gemensam tipspromenad med frågor om reflexanvändning.

Snitsla en tipsrunda med hjälp av reflexer och sätt ut frågorna vid ”reflexkontroller”
Dela in deltagarna i grupper och se till att varje grupp är utrustad med ficklampa
Låt deltagarna ledsagas till reflexkontrollerna med hjälp av ficklampan

Eleverna kan själva skapa frågorna med hjälp av Trafikkalenderns ”rexlexfakta” eller så kan frågorna i Trafikkalenderns ”frågesport” användas. Saknas möjlighet att genomföra en kvällsaktivitet kan man istället göra en frågesport tillsammans i klassrummet eller på skolgården.