Chans att vinna

Alla röster belönas med en reflex
1 skola vinner 5000 kr
1 skola vinner 3000 kr
1 skola vinner 2000 kr