Järnvägens historia

Vagnar som gick på räls i gruvor var starten för järnvägens utveckling. Det första ånglokomotivet byggdes i Storbritannien 1804. Då tog det 4 timmar att köra en sträcka på 20 km, men rälsen höll inte för lokets tyngd.

Järnvägen var en viktig uppfinning för samhällets utveckling. En resa som tidigare tog flera dagar tog med järnvägens hjälp bara några timmar. Längs järnvägen byggdes nya samhällen och städer.

Världens första moderna järnväg invigdes 1830 och gick mellan Manchester och Liverpool i Storbritannien. I Sverige var det många som var skeptiska till utvecklingen. Man var rädd för att människor skulle bli lata på grund av den nya teknikens utveckling. Så småningom ökade intresset för att bygga järnväg även i Sverige. Den första sträckan invigdes 1856 och gick mellan Malmö och Lund.

När järnvägen elektrifierades ersattes ångloken av ellok. Det första elloket byggdes 1879. Djursholmsbanan i Stockholm var en av de första elektrifierade järnvägarna i världen och öppnades 1895. På grund av höga elpriser dröjde det till 1902 innan världens första riktiga eldrivna järnväg byggdes. Det skedde i Italien.

När bilar och flygplan blev vanligare satsade många länder mer pengar på dessa färdsätt istället för järnvägen. Sverige var inget undantag. Men eftersom järnvägen är ett klimatsmart sätt att frakta varor och människor inser man numera att det är viktigt att järnvägen fortsätter att utvecklas.

1964 började världens första snabbtåg att köra. Det skedde i Japan och maxhastigheten var 270 km/h. Idag finns det tåg som drivs med magnetiska krafter och som kommer upp i hastigheter av 500-600 km/h. I Kina finns världens längsta järnvägsnät för höghastighetståg. Den sammanlagda sträckan är 750 mil.

Järnvägens utveckling fortsätter och i framtiden kanske man kan åka höghastighetståg mellan London och Peking. Diskussioner pågår och en sådan resa kan i framtiden ta endast ett eller två dygn.


Källa
Tekniska museet. Läs gärna mer om järnvägens historia på:
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/jarnvagen/Din säkerhet vid järnväg

Mer information om säkerhet vid järnväg finns på Trafikverkets hemsida. Läs mer…

Frågesport – Tre snabba

Din säkerhet vid järnvägen – Tre snabba – Vinn bok eller spel

  • Varför är det miljövänligt att åka tåg?

  • Att vistas nära elledningarna vid järnvägen är livsfarligt. Spänningen i ett vanligt vägguttag är 230 volt. Vad är spänningen i järnvägens elledningar?

  • Varje år byggs ett antal järnvägskorsningar om för att minska olycksriskerna. Vilken av följande korsningar är mest trafiksäker?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.