Julkalender vinnare

1 december

Elflyg
Flygtrafik påverkar klimatet och bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att utveckla batteridrivna flygplan som kan köra kortare sträckor kan flygens utsläpp minska kraftigt. Vad kallas de olika typer av gaser (bl a koldioxid) som tillsammans bidrar till den globala uppvärmningen?

1. Växthusgaser
X. Trapphusgaser
2. Lusthusgaser

Vinnare:

 • Lotta Nyberg, Kristdalaskolan, Klass 4, Oskarshamn
 • Angelina Thelin, Domsjöskolan, Klass 5B, Örnsköldsvik

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

2 december

Vindkraft
Vindkraft betyder alltmer för vår energiförsörjning. Men vi är långt ifrån först med att utnyttja vinden som kraftkälla. Segelbåtar har till exempel funnits sedan urminnes tider. Den grekiske ingenjören Herons vinddrivna orgel var den första maskin som drevs av vindkraft. För hur länge sedan uppfanns maskinen?

1. Ca 2000 år sedan
X. Ca 500 år sedan
2. Ca 100 år sedan

Vinnare:

 • Moa Bjurman, Böle skola, Klass 3A, Piteå
 • Jennifer Kelly, Gröndalsskolan, Klass Kristallen 1, Stockholm

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

3 december

Luftskepp
Luftskepp är enorma farkoster som inte kan flyga så snabbt. Men de har många fördelar jämfört med flygplan. De kräver mindre bränsle, kan flyga längre, är skönare att åka med och kräver inga flygplatser. De kan också lyfta mycket mer last. Hur många bilar skulle ett luftskepp kunna transportera?

1. Femtio
X. Flera hundra
2. Tio

Vinnare:

 • Viktor Rundkvist, Fastebolskolan, klass 6B, Järfälla
 • Afshin Altundag, Flogstaskolan, klass 3A, Uppsala

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

4 december

Solkraft
Om vi kunde ta tillvara endast en liten del av den solenergi som når jorden så skulle det täcka världens energiförbrukning i flera år. Soltorn är en teknik att göra det. Tusentals speglar riktar solstrålar till ett torn. Solvärmen används för att driva maskiner som skapar el. Vad kallas den särskilda maskin som omvandlar rörelse till elektricitet?

1. Terminator
X. Respirator
2. Generator

Vinnare:

 • Lorin Özberk, Ektorp Skola, klass 4E, Nacka
 • Lena Gustafsson, Tingvallaskolan, klass 3B, Säffle

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

5 december

Vattenkraft
Ett vattenkraftverk producerar förnybar energi. Den kommer från källor som ständigt förnyas och aldrig tar slut. Förr i tiden användes vattenkraft speciellt för att mala mjöl. Dessa kvarnar fanns i byar över hela Sverige. De var oftast små och hade ett liggande vattenhjul. Vad kallas de?

1. Skvaltkvarnar
X. Väderkvarnar
2. Saltkvarnar

Vinnare:

 • Tilde Björklund, Bäckseda skola, klass 3, Vetlanda
 • Annika Fritzson Nyström, Stånga, klass 1, Gotland

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

6 december

Fiskvägar
Problemet med vattenkraft är att det förändrar naturen och vattnets naturliga rörelser i landskapet. Ett vattenkraftverk kan stoppa djurens och fiskarnas naturliga ”vandringar” i älvar, åar och bäckar. Då måste man skapa en vattenfåra vid sidan om kraftverket där de kan passera istället. Vad kallas en anordning som underlättar för djur att passera hinder som vi människor har skapat?

1. Fungapassage
X. Florapassage
2. Faunapassage

Vinnare:

 • Harry Arvidsson, Kallingeskolan, klass 4, Ronneby
 • Gabriela Vrbanc, Västerskolan, klass 3C, Kungsör

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

7 december

Våtmarker
Våtmarker är områden där vatten samlas. Våtmarker är bra för att de renar vatten, minskar risken för översvämningar och skapar ett myller av liv. För 150 år sedan började man att torrlägga våtmarker för att få mer odlingsmark. Idag måste vi istället jobba för att få tillbaka våtmarkerna. Hur stor del av våra ursprungliga våtmarker finns kvar idag?

1. Hälften
X. En fjärdedel
2. Alla våtmarker finns kvar

Vinnare:

 • Maya Helje, Solfagraskolan, klass 5C, Huddinge
 • Camilla Molund, Lotorps skola, klass 2, Finspång

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

8 december

Jordbruk
Ett sätt att bidra till att minska spridningen av kemikalier som inte hör hemma i miljön är att handla mer ekologisk producerad mat. För att maten ska få kallas ekologiska så måste bonden följa vissa regler som kontrolleras av EU. Vilket alternativ stämmer när det gäller ekologiskt kött?

1. Djuren ska få leva tills de blir gamla
X. Djuren ska få gå fritt inomhus och få tillräckligt med mat
2. Djuren ska få vara utomhus och bete sig naturligt

Vinnare:

 • Nanny Fransson, Krika Bygdeskola, klass 2, Klippan
 • Emma Olsson, Vittra Adolfsberg, klass 3, Helsingborg

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

9 december

Solceller
Solceller är ett sätt att skapa förnybar el. Idag står solceller för endast en procent av all el som tillverkas i Sverige. Hur mycket av Sveriges el skulle kunna tillverkas av solceller om det fanns solceller på alla tak som är lämpliga för solceller?

1. En tredjedel
X. En tiondel
2. All elanvändning

Vinnare:

 • Judit Turesson Kathy, Västervångskolan, klass 5c, Landskrona
 • Britta Magnusson, Fridhemskolan, klass 4, Vårgårda

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

10 december

Närodlat
Många vill köpa närproducerad mat, men det är inte säkert att det är bättre för klimatet. Om en frukt är odlad utan konstgödsel och kemiska besprutning i Afrika så KAN den vara ett bättre miljöval än samma frukt som är odlad på vanligt sätt i Sverige. Vad får den mat kallas som uppfyller regler om miljövänlig produktion?

1. Egoistisk
X. Ekologisk
2. Ekonomisk

Vinnare:

 • Jenny Carlsson, Ljungbyholmsskolan, klass 1A, Kalmar
 • Vincent Davidsson, Hjortmosseskolan, Team 2, Trollhättan

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

11 december

Hållbara bostäder
Hus behöver energi, till exempel för att värmas upp. Men idag finns det hus som skapar mer energi än vad de gör av med. De kallas plusenergihus. En annan miljövänlig husmodell kombinerar bostaden med ett växthus där man kan odla sin egen mat. Samtidigt renas avloppsvattnet så att näringsämnena kan återanvänds i odlingen. På så vis blir huset ett litet kretslopp med varmt klimat. Vad kallas sådana här miljövänliga och lyxiga hus?

1. Växthus
X. Naturhus
2. Glashus

Vinnare:

 • Camilla Sandberg, Hemmestaskolan, klass 1A, Värmdö
 • Ulrika Kristoffersson, Källdalsskolan, klass 1C, Uddevalla

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

12 december

Ekodukt
När man bygger stora vägar med stängsel för djur så måste man också ge de vilda djuren en plats där de kan gå över vägen. Det kallas faunabroar. Ibland behövs det en större bro. En sådan kallas ekodukt och ska vara minst 30 m bred. Ekodukten är en slags bro med skog på som gör att djuren kan röra sig fritt. De hjälper också till att minska trafikolyckor med djur. Hur många ekodukter finns det i Sverige?

1. 6
X. 66
2. 666

Vinnare:

 • Siv Styrman, Aspstrandens skola, klass 3D, Haparanda
 • Ebba Berggren Brännlund, Forsdalaskolan, klass 1A, Lycksele

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

13 december

Vägtransporter
Lastbilar som kör varor står för en tiondel av utsläppen i Sverige. Nya lastbilar som går på batteri kan bidra till att minska utsläppen. Om lastbilarna kan bli självkörande så blir det ännu bättre. Då kan många lastbilar köra nära varandra på en rad, vilket minskar luftmotståndet och sparar på batteriet. Vad kallas det när lastbilar kör efter varandra på rad?

1. Kompani
X. Parad
2. Konvoj

Vinnare:

 • Jenny Andersson, Fröafallsskolan, klass 3A, Tranås
 • Sannaelise Österberg, Falkenbergs Montessoriskola, klass 2, Falkenberg

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

14 december

Bilism
I framtiden är det inte säkert att du behöver kunna köra din egen bil. Du berättar helt enkelt för bilen vart du ska och så kör den automatiskt dit. Självklart är framtidens bilar miljövänliga. Kanske går de på batterier, eller drivs av någon annan teknik. Hur många av bilarna i Sverige är redan laddbara idag?

1. 50 av 100 (50 %)
X. 25 av 100 (25 %)
2. 5 av 100 (5 %)

Vinnare:

 • Rafael Pettersson, Kyrkebyskolan, klass 5B, Arvika
 • Pelle Johansson, Mjälga montessori, klass FSK, Borlänge

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

15 december

Cykling
Det är bra att våra fordon blir mer miljövänliga. Men det finns redan ett överlägset transportsätt: cykeln! Vi borde cykla mer, särskilt eftersom det är både hälsosamt och miljövänligt. Svenskarna reser ungefär 15 miljarder mil om året, men bara 250 miljoner av dessa mil sker på cykel. Cykla mer, men tänk på hjälmen! Upp till vilken ålder måste en cyklist bära cykelhjälm enligt lagen?

1. 15 år
X. 18 år
2. 10 år

Vinnare:

 • Samuel Swing, Stigtomta skola, klass 5, Nyköping
 • Marie Sandin Olsson, Ekenässkolan, klass 3A, Stenungsund

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

16 december

Övergödning
Näring är det som får växter att växa. Övergödning är när mer näring kommer ut än vad naturen klarar av att ta hand om. Näringen kommer bland annat från jordbruket. Där används fosfor som näringsämne. Från trafiken kommer ett näringsämne som heter kväve. Via älvar, åar och bäckar rinner näringen vidare ut i havet. Det märks att havet har drabbats av övergödning när det blir algblomning. Vilka två ämnen bidrar mest till övergödningen?

1. Kväve och fosfor
X. Järn och kisel
2. Syre och väte

Vinnare:

 • Marta Krause, Sandbäcksskolan, klass 1B, Katrineholm
 • Agneta Borgström, Mellanhedsskolan, klass 1B, Malmö

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

17 december

Elbåtar
Motorbåtar brukar bullra. Men nu finns det båtar som går på el. De är dyra, men man kör miljövänligt och slipper motorljud. Vissa båtar har en ”flygplansvinge” under vattnet. Den lyfter båten över ytan. På så vis minskas vattenmotståndet kraftigt. Vad kallas en sådan vinge?

1. Vattenvinge
X. Bärplan
2. Lyftskiva

Vinnare:

 • Jack Wiren, Lärkesskolan, klass 6, Nora
 • Barbro Näsström, Rödsta skola, klass 1, Sollefteå

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

18 december

Plast i havet
I våra hav flyter det omkring mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast. Det mesta av plasten kommer från land och har följt med floder ut i havet. Där bryts plasten ner i mindre och mindre bitar. Till slut blir det smulor av plast som kallas mikroplast. Man tror att mikroplast kan vara skadligt för oss själva och miljön. Därför bör vi minska plastnedskräpningen. Det finns också maskiner som plockar upp plast från haven. Hur mycket av allt skräp i havet består av plast?

1. Nästan inget
X. Nästan hälften
2. Nästan en fjärdedel

Vinnare:

 • Cecilia Hallberg, Hölöskolan , klass 1:1, Södertälje
 • Anna Larsson, Revinge skola, klass 2, Lund

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

19 december

Segelfraktfartyg
Ett fraktfartyg kan vara gigantiskt och skapar stora utsläpp. Fartyget rymmer samtidigt enorma mängder varor och är därför ibland mer miljövänligt än andra transportmedel. Men även sjöfarten måste minska sina utsläpp. Men varför kan vi inte bara sätta segel på de stora fartygen, så som man gjorde förr i tiden? Då åker skeppen gratis och miljövänligt med vinden. Precis det håller man faktiskt på och testar. Kanske kommer det moderna segelfraktfartyg om några år. När tror man att de första segelfartygen byggdes?

1. För 100 år sedan
X. För 2000 år sedan
2. För 6000 år sedan

Vinnare:

 • Susanne Dalshammar Hietala, Västanbyns skola, Förskoleklass blå, Sandviken
 • Charlotta, Schlegel, Trälleborgsskolan, klass 3B, Värnamo

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

20 december

Ål
Ålen har många märkliga egenskaper. Den kan förflytta sig på land om det behövs och man tror att de äldsta ålarna blir över hundra år gamla. Men ålen är på väg att utrotas. Den hotas av fiske och att det saknas vattenfåror vid vattenkraftsanläggningar där de kan simma förbi. Hur stor del av ålarna finns kvar av det ursprungliga ålbeståndet?

1. En fjärdedel
X. En hundradel
2. Nästan alla ålar finns kvar

Vinnare:

 • Julia Nathell, Enebackeskolan boken, klass 3d, Höör
 • Sofia Mazetti, Nättrabyskolan, klass 6c, Karlskrona

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

21 december

Hyperloop
Har du hört talas om rörpost? Det är ett sätt att blixtsnabbt skicka pappersmeddelanden genom rör. Nu testar man en slags rörpost för att förflytta människor. Det kallas Hyperloop och är tänkt att skapa effektiva resor mellan städer. Passagerarna åker i en kapsel som glider genom ett rör där man tagit bort luftmotståndet. På så sätt tror man att Hyperloop ska kunna köras mycket snabbare än världens snabbaste tåg. Shanghai Maglev i Kina är idag det snabbaste passagerartåget i världen. Hur snabbt går det?

1. 431 km/h
X. 31 km/h
2. 931 km/h

Vinnare:

 • Anita Backman, Hudene skola, klass 1-3 Blå, Herrljunga
 • Lalla Waerner, Svealundsskolan, klass 3B, Örebro

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

22 december

Valar
Valar är varmblodiga däggdjur som andas luft med lungor. De föder levande ungar som diar mjölk från mamman, precis som hos andra däggdjur. Av världens 80 val-arter räknas 13 till de stora valarna (i Sverige lever en liten tandval som kallas tumlare). Förr jagades många valar näst intill till utrotning. Men nu är det förbjudet att döda valar i hela världen. Ändå har många valarter inte återhämtat sig. Dessutom har vissa länder fortsatt med valfångst trots förbudet. Blåvalen är det största djur som någonsin funnits på jorden, större än alla dinosaurier. Hur stor kan den bli?

1. Längd 20 m, vikt 15 ton
X. Längd 30 m, vikt 150 ton
2. Längd 10 m, vikt 5 ton

Vinnare:

 • Eija Sirkka, Haverdals byskola, förskoleklass HAV15, Halmstad
 • Moa Hassléus, Ullervads skola, klass 1, Mariestad

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

23 december

Vågkraftverk
Världen är full av energi. Det gäller bara att försöka fånga den utan att skada miljön. En variant av förnyelsebar energi kommer från havets vågor, som rullar in dag och natt. Det finns många tekniker för att försöka omvandla vågornas energi till el. Men det är också svårt eftersom havets krafter sliter på utrustningen. En typ av vågkraftverk fungerar så att en boj flyter med vågornas rörelser. Bojen sitter ihop med en generator som är monterad på havets botten. En generator kallas en maskin som gör om rörelse till el. När bojen guppar tillverkas det el. Även surfare utnyttjar stora vågor. Hur hög är den största våg som någon har surfat på? (rekordet innehas av surfaren Rodrigo Koxa)

1. 24,4 m hög
X. 12,4 m hög
2. 5,4 m hög

Vinnare:

 • Lilly Stadell, Rälsen skola, klass 2, Sollentuna
 • Andrej Hristov, Kunskapsskola, klass 7:4, Norrköping

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort

24 december

Fisk
Fisk är så nyttigt att vi helst borde äta det flera gånger i veckan. Problemet är bara att många fiskarter är hotade. Det kan bero på att vi har fiskat för hårt, eller på att vi använder fiskemetoder som är skadliga för miljön. En sådan metod kallas bottentrålning. Då körs trålen direkt på havsbotten och förstör livet där. Om man ska köpa fisk är det bäst att välja sådan som garanterar hållbart fiske. Vilka märkningar är exempel på det?

1. SILL och LAX
X. ABC och FISK
2. MSC och KRAV

Vinnare:

 • Gunilla Kalsen, Ganvindeskolan, llass 1C, Ale
 • Kicki Norden, Iggesund, klass 2 (19A), Hudiksvall

GRATTIS! En bok kommer med posten inom kort