Månadens Fisk

Augusti - Skrubbskädda

September - Mört

Oktober - Lax

November - Gädda

December - Fisk

Januari - Fisk

Februari - Fisk

Mars - Fisk

April - Fisk

Maj - Fisk