Månadens Fisk

Augusti - Skrubbskädda

September - Mört!

Oktober - Lax

November - Gädda

December - Ål

Januari - Röding

Februari - Torsk

Mars - Makrill

April - Abborre

Maj - Öring