En kollektiv resa mot ett sundare samhälle

När man åker kollektivt kan man passa på att prata med sina medresenärer om hur vi tillsammans kan skapa ett mer klimatsmart samhälle. Det har läraren Lili Kappers elever i klass 5B i Skanskvarnskolan i Stockholm gjort. På den här sidan har vi nöjet att presentera deras kreativa lösningar om hur vägen till en sundare framtid kan se ut.

Exempel 1


Mitt uppdrag är att berätta för resande på en buss hur jag skulle vilja att ett bra samhälle ser ut i framtiden.

Jag har många idéer  hur ett bra och hållbart samhälle kan utvecklas i framtiden.

 1. Underjordiska garage skulle  lämna mer plats ovan jord för gräsmattor, träd, olika växter och cykelstråk.
 2. Vi har en jämställd skola där alla får kunskaper oavsett var de bor. Bra kunskaper ger orka tt ta fram nya uppfinningar som gör samhällen smarta och klimatkloka.
 3. Flera människor odlar hemma, på tak och balkonger.
 4. Alla är rädda om vatten, djur och natur
 5. Alla människor känner sig värdefulla och inkluderade oavsett om det känner sig som man, kvinna eller inget av det eller båda.
 6. Människor som har mer pengar än de behöver kommer ofta ihåg att swisha lite pengar till hjälporganisationer
 7. Ljudlösa vindkraftverk tas fram
 8. Husen har smarta fönster och  släpper inte ut värme/ släpper inte in kylan
 9. Alla hjälps åt och samlar frö som man kan dela med varandra
 10. Överallt finns möjlighet att köpa ekologiska varor
 11. Solceller finns på alla byggnader i snygga design
 12. Träd planteras
 13. Gratis sjukvård och tandvård för de som inte har råd

Min uppfinning

Istället för bilar på gator som tar plats och förorenar luften skapar man fordon som tar sig genom genomskinliga glastunnlar eller vindrör uppe i luften. Tåg och andra fordon laddas med solenergi.

Globala målen som min teckning berör:

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Hållbar energi för alla
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar produktion och konsumtion
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen

Alva Lagerhed, 5b, Skanskvarnsskolan

Exempel 2

Jag fick i uppdrag att få fram ett bra samhälle som inkluderar de globala målen och som jag vill leva i  och hålla ett föredrag om det på Centralstationen för de som väntar på att åka tåg.

Min idé är ett hållbart och humant samhälle där djur och människor lever i frid och fröjd. Många smarta uppfinningar används. Människor tänker annorlunda tankar som gynnar miljön,  minskar hunger och fattigdom, har bra sjukvård. Viktigast är att det finns möjlighet att få vård och mat även om man inte har råd. Friska och mätta  människor kan utveckla staden och nya smarta uppfinningar.

Min teckning berör många globala mål:

 • Hållbar energi för alla
 • Jämställdhet
 • Minskad ojämlikhet
 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbara städer och samhällen
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Ingen hunger
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Ingen fattigdom och
 • Bekämpa klimatförändringarna

Tuva Lindahl, 5b, Skanskvarnsskolan

 

Exempel 3


Mitt uppdrag var att motivera fler resande på  X 2000 att engagera sig i hungersnöd i världen genom att föreslå något eller fråga alla vad de tycker.

Min ide till en uppfinning kallar jag ”RENO- MATSVÄVARE”. Svävaren fraktar och odlar mat tillsammans med vattensvävaren (se den i ett annat bidrag) åker till flyktingläger och andra utsatta platser.

Svävaren drivs av solenergi – solceller sitter överallt på farkostens utsida.
Uppfinningen är en svävare – man behöver inte skövla skog för att bygga vägar. Många människor har sitt liv tät knutet till skogen.

Svävaren styr sig själv men den kan även styras med en kontroll om något orienteringsproblem skulle uppstå.

Min teckning berör många globala mål:

 • Hållbar energi för alla
 • Minskad ojämlikhet
 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbara städer och samhällen
 • Ingen hunger
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Bekämpa klimatförändringarna

Sixten Georgsson, 5b, Skanskvarnsskolan

Exempel 4


Jag fick i uppdrag att samarbeta med bussbolagen och förbereda en idé samt presentera för resande hur jag skulle bidra  till att minska klimatförändringar.

The Tower of Power är byggd av återvunnet material.

Den har många funktioner: omvandlar dåliga ämnen i luften till ofarliga ämnen. Samhällen blir rena: djur, växter, vatten och människor friska.

Tower of Power styr och maximerar  användning av sol- och vindenergi.

Olika smarta byggdetaljer gör att hushåll får energi direkt till apparaterna och har möjlighet att spara det som inte används – för att kunna sälja eller ge till grannar.

Min teckning berör många globala mål:

 • Hållbar energi för alla
 • Jämställdhet
 • Minskad ojämlikhet
 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbara städer och samhällen
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Ingen fattigdom och
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hållbar produktion och konsumtion

Wille Wåhlin, 5b, Skanskvarnsskolan

Exempel 5


Jag fick i uppdrag av min lärare att göra en presentation på mina tankar och berättat dessa för någon som åker tåg med mig. Problemet som jag skulle lösa är SKRÄP I VATTEN.

Jag har ritat ett hav där det simmar en massa fiskar som fastnat i skräp.

En man sitter i sin båt och fiskar. De kommer upp en slang med vatten i  istället för ätbar fisk.

Fiskarna dör långsamt av syrebrist och nedskräpning.

Min idé är att informera människor varje dag på olika sätt om hur viktigt det är att vi inte slänger skräp i vattnet och om det inträffar att vi alla måste hjälpas åt och rensa.

Globala målen

 • Ingen hunger
 • Hav och marina resurser

Simon Larshamre, 5b, Skanskvarnsskolan

Exempel 6


Min lärare vill att jag ska presentera mina tankar för en bättre jordklot för någon som sitter bredvid mig på en bussresa.

Min ide är att  ledare och bästa experter i alla världens länder ska ses tre gånger om året (online för att slippa resor) på en fredskonferens med namnet  ” JORDKLOTET ÄR ALLAS ANSVAR”

Grunden i samtalen skulle vara att om man skapar fred kan människor använda tiden för att utveckla allt istället för att återigen bygga upp allt från grunden. Krig skapar fattigdom. Alla ska försöka med samtal lösa missförstånd och problem istället för att hota och bomba.

Man ska inte skövla skogen utan planera mer.

Man ska vara rädd  om jordens vatten. Allt är beroende av vatten. Fiskar behövs. Alla andra vattendjur också.

Istället för kol och olja ska vi använda solenergi  genom att solceller ska finnas på många fler byggnader, små och stora – än det är fallet nu. I alla länder – inte bara i rika länder som  det är nu.

Min teckning berör bland annat följande globala mål:

 • Hållbar energi för alla
 • Hållbara städer och samhällen
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och globalt partnerskap

Matteo Hjälte, 5b, Skanskvarnsskolan

Exempel 7


Att åka kollektivt innebär att man kan berätta för medresenärer om sina idéer och uppfinningar för en bättre stad.

Det är framtidens Stockholm som min idé utvecklar.

Här producerar träd  nytt frisk syre.

Uppfinning: Det finns en typ av kraftverk som omvandlar växter till en blå vätska , som inte är vatten. Vätskan är nämligen ett alternativ till fosila bränslen. Mycket i staden drivs av den.

Min teckning berör många globala mål:

 • Hållbar energi för alla
 • Hållbara städer och samhällen
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Hållbar energi för alla
 • Bekämpa klimatförändringarna

Sigge Törnqvist, 5b, Skanskvarnsskolan