Inlägg för sociala medier

Publicerat 2021-02-15
Vi på Trafikkalendern vill gärna  underlätta för er som organisation eller företag att sprida budskap om trafiksäkerhet. Därför ger vi här ett färdigt inlägg med text samt bilder i format anpassat för LinkedIn, Facebook och Instagram.
Kopiera texten nedan, samt ladda ner lämplig bild för respektive media.

3 anledningar till varför vi stöder Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik.

-Skolor i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns utbildningsmaterial om trafiksäkerhet.
-Vi vill bidra till att påminna vuxna om barns utsatthet i trafiken.
-Vi får ta del av barnens tankar och teckningar om olika trafiksituationer.

Mer teckningar och fakta om detta viktiga arbete finns på  www.trafikkalendern.se

Inlägg för sociala medier