Inlägg för sociala medier

Publicerat 2021-02-15
Vi på Trafikkalendern vill gärna  underlätta för er som organisation eller företag att sprida budskap om trafiksäkerhet. Därför ger vi här ett färdigt inlägg med text samt bilder i format anpassat för LinkedIn, Facebook och Instagram.
Kopiera texten nedan, samt ladda ner lämplig bild för respektive media.

3 anledningar till varför vi är med och sponsrar Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik.

  • Vi hjälper till att påminna vuxna om barns utsatthet i trafiken.
  • Skolor i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet..
  • Vi får ta del av bilder med barnens tankar och idéer kring olika trafiksituationer.

Mer teckningar och fakta om detta viktiga arbete finns på  www.trafikkalendern.se

LADDA NER BILDER FÖR RESPEKTIVE MEDIA