Trafikkalenderns bidrag till klimatkonferensen

Resultaten från Trafikkalenderns hälsofrämjande utmaning Gå & Cykla till skolan redovisas varje år till Climate Alliance, och den internationella satsningen Zoom – Kids on the move.

Den 14 november 2022 samlades världens ledare för Klimatkonferensen i Sharm el-Sheikh i Egypten. I samband med konferensen överlämnade ordförande för Climate Alliance, Andreas Wolter, en sammanställande rapport till Simon Stiell, som är verkställande sekreterare för FN:s sekretariat för klimatförändringar. Rapporten summerar 9 länders nationella skolsatsningar med syfte att bidra till ett bättre klimat. Totalt deltog närmare 240 000 elever i skolsatsningarna, vilket är nytt rekord.

– Som beslutsfattare och vuxna har vi ett ansvar gentemot världens unga att överlämna den här planeten i ett bättre tillstånd än vi fann den och ge er möjligheter som ni förtjänar. Vi har ett ansvar gentemot er alla, sa Simon Stiell i ett direkt videomeddelande från klimatkonferensen.

Under Trafikkalenderns Gå & Cykla utmaning 2022 anmälde sig över 40 000 elever. Fantastiskt bra jobbat alla ni som varit med och deltagit!

Anmälan till årets Gå & Cykla utmaning öppnar i början på maj.

Se gärna videon med Simon Stiell, verkställande sekreterare för FN:s sekretariat för klimatförändringar.

COP27 Green Footprints Campaign – Message from UNFCCC Executive Secretary Stiell – YouTube