Pussel

Läs mer och svara på frågorna nedan

Mer fakta om säkerhet vid järnväg finns på följande länk:

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-vid-jarnvag/

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.