Om oss

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn och ingår som en del i företaget Vita Huset AB, som varit verksamma inom förlagsbranschen sedan 1987.

Under åren har vi mestadels arbetat med sponsrade läromedel och tidningsmagasin inom segmenten hälsa, sport och fritid.

När idén om att kunna erbjuda ett helt kostnadsfritt läromedel om trafiksäkerhet för barn kläcktes för över 30 år sedan tog vi först kontakt med Skolverket (dåvarande Skolöverstyrelsen).

Idén presenterades och föll i god jord. Mötet resulterade i vidare kontakter med representanter på Trafikverket (dåvarande Vägverket), vilka också gav positiv respons på upplägget. Inte minst då projektet låg i linje med metoden forska & lära, som Trafikverket då arbetade mycket med att sprida.

Metoden syftar till att elever på ett undersökande sätt ska förstå hur samhället är uppbyggt och hur transportsystemet fungerar, och att de genom denna metod ges bättre förutsättningar att vara delaktiga i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

På den vägen är det och sedan begynnelsen har därför Trafikkalendern med glädje och stort engagemang inspirerat skolor i låg- och mellanstadiet att arbeta med trafik-, miljö och hälsofrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Har du frågor eller synpunkter? Tveka inte att höra av dig till oss!

Trafikkalendern
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Telefon: 08-506 618 50
E-post: info@trafikkalendern.se
www.trafikkalendern.se