Frågeformulär Trafikkalendern och Västtrafik

Hej,
Trafikkalendern och Västtrafik har inlett ett samarbete som syftar till att förbättra helhetsupplevelsen för barn när de färdas till och från skolan med buss.

I enlighet med innehållet i barnkonventionen är vår avsikt att ta in barnens perspektiv kring olika situationer i samband med bussresan – inför, vid påstigning, under resans gång och vid avstigning.

Med barnens synpunkter som grund är tanken att producera en animerad film, som i första hand kommer att användas vid utbildningen av bussförare.

Barns säkerhet och trygghet är ett prioriterat område för Västtrafik och deras partners. Genom att förarna får mer kunskap om hur barn tänker och känner i samband med bussresan tror vi att barnens helhetsupplevelse kring resan bara kan bli bättre.

Frågeställningarna i bifogat formulär är framtagna i samarbete med några av Västtrafiks partnerföretag. Stort tack för att lärare och elever på er skola vill vara behjälpliga med att svara på frågorna.

Bästa hälsningar

Magnus Öhman Annicca Enebrand
Trafikkalendern Västtrafik

Till frågeformuläret ->


Vänligen kontakta Magnus Öhman på Trafikkalendern eller Annicca Enebrand på Västtrafik för eventuella frågor och funderingar.

Trafikkalendern
Magnus Öhman
Mobil: 0708-99 19 40
E-post: info@trafikkalendern.se

Västtrafik
Annicca Enebrand
Mobil: 0707-847753
E-post: annicca.enebrand@vasttrafik.se