Månadens djur

September - Älg

oktober - Björn

november - Ekorre

december - Fladdermus

januari - Grävling

februari - Igelkott

mars - Lo

april - Rådjur

maj - Räv