Quiz

Vad kan du om trafiken? …

Markera rätt alternativ vid varje påstående.