Månadens fråga

Trafikkalendern fyller 30 år!

Det firar vi med att lotta ut en cykel varje månad. Svara på månadens fråga så har du också chansen att vinna. Lycka till!