I Trafikkalenderns majaktivitet 2018 har eleverna fått i uppgift att skapa en serie som är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Här bjuder vi på några av alla fantastiska bidrag. Stort tack till alla er som deltagit!

Serienamn Skapad av Skola Kommun