Trafikkalenderns bidrag i Glasgow


Resultaten från Trafikkalenderns hälsofrämjande utmaning Gå & Cykla till skolan redovisas varje år till Climate Alliance, och den internationella satsningen Zoom – Kids on the move.

Under FN:s klimattoppmöte i Glasgow i år, överlämnades en sammanställande rapport till Patricia Espinosa, verkställande sekreterare för UNFCCC. Rapporten summerar 9 länders nationella skolsatsningar för att bidra till ett bättre klimat.

Hösten 2021 har över 50 000 elever och pedagoger anmält sig till Gå & Cykla till skolan! Fantastiskt bra jobbat alla ni som varit med och deltagit!