DIGITALT FÖRETAGSMATERIAL

Öka värdet av ert sponsorskap genom att tala om för omvärlden att ni samarbetar med Trafikkalendern i syfte att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljöer. Samtidigt hjälper ni till att påminna andra vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Använd gärna Trafikkalenderns digitala företagsmaterial på t ex intranät, hemsidor och sociala kanaler. Finns behov är det fritt fram att göra ändringar i befintliga texter.

INLÄGG FÖR SOCIALA MEDIER

2021-04-26

Vår arbetsplats är en stolt sponsor till Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Vår medverkan bidrar till att:

– Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
– Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Mer teckningar och fakta om detta viktiga arbete finns på  www.trafikkalendern.se

1

Klicka för att kopiera texten

LADDA NER LAYOUTADE DOKUMENT, BANNERS OCH LOGOTYPER