DIGITALT FÖRETAGSMATERIAL

Öka värdet av ert sponsorskap genom att tala om för omvärlden att ni samarbetar med Trafikkalendern i syfte att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljöer. Samtidigt hjälper ni till att påminna andra vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Använd gärna Trafikkalenderns digitala företagsmaterial på t ex intranät, hemsidor och sociala kanaler. Finns behov är det fritt fram att göra ändringar i befintliga texter.

INLÄGG FÖR SOCIALA MEDIER

2022-03-31

Vi stöder Trafikkalendern som i över 30 år arbetat för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljöer. På deras hemsida – www.trafikkalendern.se – kan man kolla hur en säker cykel ska vara utrustad. Titta gärna in och checka läget.

1

Klicka för att kopiera texten

2021-12-08

Finns det några snälla trafikanter här?

Jajamän! Vår arbetsplats vill nämligen bidra till en bättre trafiksäkerhet för alla barn. Därför stöder vi Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik.

En God och trygg Jul från oss alla till er alla!

1

Klicka för att kopiera texten

2021-04-26

Vår arbetsplats är en stolt sponsor till Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Vår medverkan bidrar till att:

– Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
– Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Mer teckningar och fakta om detta viktiga arbete finns på  www.trafikkalendern.se

1

Klicka för att kopiera texten

LADDA NER LAYOUTADE DOKUMENT, BANNERS OCH LOGOTYPER