DIGITALT FÖRETAGSMATERIAL

Tack för att din arbetsplats bidrar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö!

Stödet från det lokala näringslivet möjliggör att Sveriges största läromedel om barn och trafik kan delas ut till skolorna utan kostnad. Genom att synliggöra ert engagemang i Trafikkalendern för medarbetare och kunder bidrar ni dessutom till en ökad medvetenhet om barns utsatthet i trafiken.

Använd gärna Trafikkalenderns digitala företagsmaterial på t ex intranät, hemsidor och sociala medier. Hör av er om ni önskar fler exemplar av det tryckta företagsmaterialet.

LADDA NER LAYOUTADE DOKUMENT, BANNERS OCH LOGOTYPER