Projektbeskrivning

Trafikkalendern har i 31 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö. Läsåret 2021/2022 tillhandahålles materialet till drygt 600.000 elever i åldern 6-12 år, 30.000 lärare och omkring 2.000 lokalt förankrade företag och organisationer. Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken. Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Trafikkalenderns fyra hörnstenar

Elever

Drygt 600.000 elever i årskurs F-6 i över 200 kommuner får tillgång till Trafikkalenderns omfattande material under hela läsåret. Eleverna deltar enskilt eller klassvis i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik. Varje månad har alla som deltar i aktiviteterna chans att vinna fina priser.

Föräldrar

Föräldrarnas engagemang för barnens trafiksäkerhet är betydelsefull. Flera av kalenderns frågeställningar syftar till att skapa en dialog mellan föräldrar och barn. Trafikkalendern är även tänkt att fungera som stöd när föräldrar behöver prata med sina barn om olika trafiksituationer.

Lärare

Lärare får bland annat ett eget exemplar av Trafikkalendern. På webben finns dessutom mängder av tips och idéer om hur trafikfrågor kan integreras i olika ämnen. Trafikkalendern vill ge stöd till skolan att kunna arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Företag

Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns material är gratis. Samtidigt hjälper de till att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland sina anställda. Under läsåret får de även ta emot barnens tankar och teckningar om trafik.

Så fungerar trafikkalendern

1. Kalendarium

Månadskalendarium med namnsdagar, flaggdagar och allmänna helgdagar.

2. Månadsbild

Tecknad bild av en trafiksituation som anknyter till årstiden och månadens trafiktema.

3. Månadsaktivitet

Varje månad kan eleverna delta i en aktivitet med koppling till månadens trafiktema. Fina priser finns att vinna.

4. Företagsdel

Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Materialöversikt