Projektbeskrivning

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.
I 33 år har vi inspirerat skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Trafiksäkerhet, miljö, och hälsa är ämnen som genomsyrar hela materialet.

Sveriges elever och lärare i år F-6 har tillgång till Trafikkalenderns material utan kostnad. Materialet finns tillgängligt både som trycksaker och på webben.

Varje månad arrangeras aktiviteter där skolklasser har möjlighet att delta och vinna fina priser. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Engagemanget från kommuner, lokala företag och organisationer möjliggör att materialet kan tillhandahållas kostnadsfritt. De bidrar också till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljöer genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder.

Trafikkalenderns fyra hörnstenar

Elever

Sveriges alla elever i årskurserna F-6 har tillgång till Trafikkalenderns omfattande material under hela läsåret. Eleverna kan delta enskilt eller klassvis i säsongsanpassade aktiviteter med trafiksäkerhet, miljö och hälsa som genomgående teman. Varje månad finns chans att vinna fina priser.

Föräldrar

Föräldrarnas engagemang för barnens trafiksäkerhet är betydelsefull. Flera av kalenderns frågeställningar syftar till att skapa en dialog mellan föräldrar och barn. Trafikkalendern är även tänkt att fungera som ett stöd när föräldrar behöver prata med sina barn om olika trafiksituationer.

Lärare

Lärare får tillgång till ett särskilt lärarmaterial och på webben finns mängder av tips och idéer om hur trafikfrågor kan integreras i olika ämnen. Trafikkalendern vill ge stöd till skolan att kunna arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Företag

Medverkande kommuner, lokala företag och organisationer bidrartill att Trafikkalenderns material är gratis. Samtidigt hjälper de till att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland sina anställda. Under läsåret tar de även del av barnens tankar och teckningar om trafik.

Så fungerar trafikkalendern

1. Månadsbild

Tecknad bild av en trafiksituation som anknyter till årstiden och månadens trafiktema.

2. Kalendarium

Månadskalendarium med namnsdagar, flaggdagar och allmänna helgdagar.

3. Månadsaktivitet

Varje månad kan eleverna delta i en aktivitet med koppling till månadens trafiktema. Fina priser finns att vinna.

4. Företagsdel

Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Materialöversikt