Finn fem fel

Även om det är vuxnas ansvar att skapa trafiksäkra miljöer för barn, så kan du påverka din egen säkerhet genom att lära dig mer om olika trafiksituationer.  Gör denna uppgift när du har sett filmen ”Stanna, Titta, Vinka”. På bild B är det fem situationer som är mindre trafiksäkra än motsvarande situationer på bild A.

1.Klicka på de fem mindre trafiksäkra situationerna på bild B.
2.Läs igenom och diskutera de rätta svaren tillsammans i klassen.