Serier

Gör en serie...

Här ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation vid pulkabacken. Du bestämmer vad som ska stå i textrutorna.

Max antal tecken i varje ruta är 160 st. Aktiviteten pågår under hela januari.

-3 elever vinner ett spel
-3 elever vinner en bok

Lycka till!

Klicka här för att se redan skapade serier.


Obs! Inskickade bidrag kan komma att publiceras i sammanhang som hör ihop med Trafikkalenderns trafiksäkerhetsarbete.