Lokala sponsorer

Vetlanda

Småland (Jönköpings län)

Vetlanda är en ung stad, från början ett bygdecentrum och tingsplats för Njudungs härad och från 1880-talet stationssamhälle. Ortnamnet som är givet efter kyrkbyn betyder ursprungligen ”veteåkern”. Motivet på kommunvapnet, som fastställdes 1925 för den då femåriga staden, föreställer just ett vetestrå och har ett sigillstamp med påstått medeltida ursprung som förlaga.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.