Lokala sponsorer

Västerås

Västmanland (Västmanlands län)

Västerås vapen innehåller ett s k Mariamonogram som är en sammanflätning av A som i Ave och M som i Maria. Motivet är känt redan i det äldsta sigillet från 1307. Från 1370-talet finns dessutom alltid en ros med, också detta med anknytning till den heliga modern. Vapenbilden har även tolkats folkligt som en slags rebus på ortens ursprungliga namn; A-ros.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.