Lokala sponsorer

Värmdö

Södermanland (Stockholms län)

Gustavsberg på Värmdön växte fram i anslutning till porslinsfabriken som grundades där 1825. Under ledning av progressiva disponenter utvecklades Gustavsberg till ett mönstersamhälle som bildade egen kommun 1902. När Värmdö kommun 1974 bildades genom sammanläggning av Djurö, Gustavsberg och Värmdö, anammades Gustavsbergs vapen som fastställts 1960. Motivet, som är komponerat av Arne Sandström, föreställer den typ av brännugnar för porslin som uppfördes i Gustavsberg i begynnelsen av fabriksepoken.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.