Lokala sponsorer

Vänersborg

Västergötland (Västra Götalands län)

Vänersborg som tidigare hette Brätte, fick sitt nuvarande namn och nya stadsprivilegier under drottning Kristinas tid, närmare bestämt 1644. Liksom Kristinehamn byggde den nya staden sin ekonomiska grund på den värmländska järnhanteringen och utförseln av trä och järn från Vänerområdet. Och i likhet med Kristinehamn föreskrevs Vänersborg att som märke använda en bojert - ett enmastat fraktskepp med platt botten och högre akter än för.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.