Lokala sponsorer

Vallentuna

Uppland (Stockholms län)

Vallentuna kommunvapen skapades inför kommunsammanslagningen 1952, och består av symboler från tre ingående häradens sigill. Örnen härstammar från Vallentuna härad, bilan från Seminghundra och stjärnorna från Långhundra härads sigill.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.