Lokala sponsorer

Vaggeryd

Småland (Jönköpings län)

Vaggeryd anskaffade 1952 ett rent heraldiskt vapen, utan saklig eller symbolisk betydelse. Detta övertogs 1971 av den genom sammanläggning med Skillingaryd nybildade kommunen. På 1980-talet upplevde man dock detta vapen som innehållslöst och lät konstnären Erik Kling framställa det nya vapnet, som föreställer ett Vagnshjul. Den flerhundraåriga traditionen av vagnstillverkning i denna trakt anses ligga till grund för dagens möbel- och verkstadsindustri.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.