Lokala sponsorer

Uppsala

Uppland (Uppsala län)

Uppsala anskaffade sitt nuvarande vapen lagom till stadens 700-årsfirande. Samtidigt avregistrerades det äldre vapnet, även detta föreställande ett gående lejon. Den nya vapenbilden, som är skapad av konstnären Michel Östlund, har en kraftig kontur och innehåller tinkturen gul, vilket gör att det i strikt mening är ett emblem, och endast formellt genom sin registrering ett heraldiskt vapen. Fram till omkring 1700 hade Uppsala vanligen en kyrkobyggnad i sitt sigill, medan lejonmotivet först uppträder 1737.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.