Lokala sponsorer

Uddevalla

Bohuslän (Västra Götalands län)

Uddevalla kommunvapen utgår från ett sigill från 1622 med tre träd av oklar arttillhörighet. I samband med att vapnet skulle fastställas 1942 gjordes en utredning, i vilken man ansåg att det borde vara en ek flankerad av två granar. För tydlighetens skull försågs trädet i mitten med två ekollon. Ek förekom rikligt i Bohuslän under 1600-talet och var även av stor ekonomisk betydelse.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.