Lokala sponsorer

Tyresö

Södermanland (Stockholms län)

Tyresö kommunvapen har en huvudsakligen historisk innebörd. Vid Tyresö slott verkade under 1600-talet Maria Sofia De la Gardie som har kallats den första svenska kvinnliga storföretagaren. Hon initierade och drev bl a vantmakeri och mässingsbruk, men blev mest framgångsrik med sin textilindustri som drevs med energi från Nyfors och andra vattenfall. Vattenhjulen i vapnet, som togs fram i Riksarkivet och fastställdes 1954, syftar på De la Gardies industrier, medan oxhuvudet hedrar minnet av Gabriel Gustafsson Oxenstierna som uppförde Tyresö slott.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.