Lokala sponsorer

Trosa

Södermanland (Södermanlands län)

Trosa finns belagd som stad från 1383, då belägen i den rika järnåldersbygden 7 km norr om det nuvarande Trosa, och kunde nås från Östersjön via den då segelbara Trosaån. Staden upphörde kring 1500-talet på grund av landhöjningen, men återuppstod på sin nuvarande plats hundra år senare med fiske som huvudnäring. Kommunvapnet, som härstammar från ett sigill från 1600-talet, innehåller en båt som anses syfta på strömmingsfiske. Vad den växande månen har för innebörd är dock höljt i dunkel.