Lokala sponsorer

Trelleborg

Skåne (Skåne län)

Staden Trelleborg är känd från 1200-talet som centralort för fiske och handel i Skåne. Kommunens vapen är en trogen återgivning av stadens medeltida sigill, tidigast känt från 1471. Vapnet fastställdes 1924, vilket markerar slutet för en annan vapenvariant med tre lejon som då varit i bruk sedan 1860-talet. Denna vapenbild byggde på den missvisande folkliga tolkningen av ortnamnet som ”tre lejons borg”. Idag vet man att förleden ”trelle” är en vikingatida benämning på ”stolpar som stöttar fästningen”.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.