Lokala sponsorer

Tomelilla

Skåne (Skåne län)

Länge var Tomelilla den enda skånska kommunen som saknade vapen, trots att flera försök gjorts att enas om ett förslag. Istället har kommunen använt bilden av Carl Milles Artemis-skulptur i Tomelilla som ett slags icke registrerat vapen. Till slut har man ändå 2002 lyckats anta den nuvarande vapnet med en glada som motiv. Gladan är en karaktärsfågel i de skånska jordbruksbygderna, och betydligt mer ovanlig norrut i landet.