Lokala sponsorer

Tjörn

Bohuslän (Västra Götalands län)

Tjörns kommun bildades 1952 genom sammanläggning av häradets samtliga socknar. Den självklara utgångspunkten för ett nytt kommunvapen var Tjörns härads sigill från 1644 med en hummer som motiv. Med heraldiska termer avbildas kommunvapnets hummer som ”störtad”, eftersom djurets form bäst fyller ut skölden på detta sätt. På detta sätt kunde man även tydligt markera att det rör sig om en hummer och inte en kräfta, genom att den ena klon är större.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.