Lokala sponsorer

Tierp

Uppland (Uppsala län)

Redan 1456 gav kung Karl Knutsson Tierp rätten att bruka tre humleax i sitt sigill. Det tidigast kända sigillet från 1560-talet innehåller mycket riktigt tre humleax. I början av 1950-talet skapades ett vapen med humleaxen som motiv på initiativ av Tierps hembygdsgille och när kommunen nybildades 1974 moderniserades det med utgångspunkt från Vendels härads gamla sigill, som innehåller både humleax och blad, vilket underlättar igenkänningen av den inte längre så välkända växten.