Lokala sponsorer

Tanum

Bohuslän (Västra Götalands län)

I Tanums kommun finns stora mängder fornlämningar från olika tidsepoker. Bland annat finns landets märkligaste bestånd av hällristningar som av av UNESCO klassats som världskulturarv. Totalt handlar det om 6 000 figurframställningar fördelade på 265 lokaler. I samband med att Tanums kommun färdigbildades 1971 valde man att skapa ett nytt kommunvapen med hällristningar som motiv, trots att det innebär vissa avsteg från heraldikens regler och mönster. Motiven är även valda för att representera traktens näringar inom jordbruk, fiske och sjöfart.