Lokala sponsorer

Svedala

Skåne (Skåne län)

Det nuvarande Svedala kommun bildades 1977 genom sammanläggning av Bara och Svedala. Båda dessa hade då redan vapen, varför det dröjde innan den nya kommunen enades om det idag gällande vapnet. Motivet består av tre löv av naverlönn, en växt som i Sverige endast växer vilt vid Aggarp i Svedala. Namnet Svedala får som bekant ibland skämtsamt beteckna Sverige. Vapnets upphovsman Christer Bökwall själv har apropå detta påpekat att motivet påminner en smula om de tre kronorna i Sveriges lilla riksvapen.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.