Lokala sponsorer

Storuman

Lappland (Västerbottens län)

Storumans kommun bildades 1971 genom sammanläggning av Stensele och Tärna. I samband med detta skapades ett nytt kommunvapen med skogen, vattnet och fjällen som motiv, kort sagt det som karaktäriserar trakten. Ur heraldiskt hänseende borde fjälltopparna ha varit symmetriskt lika, men kommunen har föredragit ett motiv som är mera verklighetstroget.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.