Lokala sponsorer

Solna

Uppland (Stockholms län)

Solnas kommunvapen anspelar på ortnamnet som förr avsåg en ö vid Sollentuna - Solnø, d v s Solön. En sol med ett ansikte kallas på engelska ”The Sun in his splendour” vilket avslöjar att denna heraldiska symbol anses representera det manliga könet (den motsvarande kvinnliga symbolen är månen). På svenska kallas en sol med ansikte för ”en bildad sol”.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.