Lokala sponsorer

Sollentuna

Uppland (Stockholms län)

Mellan Edsviken och Norrviken, vid kungsgården Tuna i nuvarande Sollentuna kommun finns en låglänt landtunga, ett ed, över vilken man under 800- till 1200-talet tros ha dragit handelsfartyg. I mötet mellan edets landsväg och farleden uppstod en ansenlig handels- och omlastningsplats. De på rullor stående vkingaskeppen i Sollentunas kommunvapen ska alltså erinra om denna förhistoriska glansperiod.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.