Lokala sponsorer

Skellefteå

Västerbotten (Västerbottens län)

Skellefteås kommunvapen togs fram i samband med att staden firade hundra år 1945. Solen syftar på Bolidens guldfyndigheter, men passar även bra med tanke på traktens genomsnittligt höga antal soltimmar. Blixtarna symboliserar stadens kraftverk.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.