Lokala sponsorer

Salem

Södermanland (Stockholms län)

Fisken i Salems kommunvapen är hämtad från Svartlösa härads 1500-talssigill. Dess innebörd är dunkel, men möjligen åsyftas den i trakten dyrkade St Botvid, vars attribut är en yxa och en fisk. I vapnet, fastställt för Salems landskommun 1954, finns också tre blad av murgröna, en växt som förekommer på orten och som redan Linné på sin tid särskilt uppmärksammade.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.