Lokala sponsorer

Sala

Västmanland (Västmanlands län)

Silverbrytningen i Salberget vid Sala går tillbaka till 1400-talets slut. I anslutning till gruvan växte ett samhälle fram, men först 1624 fick Sala stadsprivilegier, och då som en ny och noggrant planerad stad några kilometer från gruvan. Redan kring denna tid fanns släggan och bergsjärnet med som symboler på stadens sigill, medan månen - den metallurgiska symbolen för silver - tillkommit senare. Det nuvarande vapnet fastställdes för Sala 1948.