Lokala sponsorer

Perstorp

Skåne (Skåne län)

Perstorp kan sägas ha sin omgivande natur av bokskogar att tacka för sin moderna utveckling. Både ortens kemiska industri, med bl a framställning av ättika, och träindustrin utgår ifrån boken och dess produkter. Därför syns tre bokfrukter som motiv i vapnet som fastställdes 1948. Karpen i det övre fältet ska erinra om odlingen av denna fisk, som också har varit betydelsefull för ortens näringsliv.