Lokala sponsorer

Ovanåker

Hälsingland (Gävleborgs län)

Strax norr om Edsbyn, centralort i Ovanåkers kommun, ligger sjön Vägnan vars utlopp i Voxnan vintertid samlar mycket svanar. Detta anges som skäl till kommunvapnets svanmotiv som går tillbaka på ett sockenssigill från 1600-talet. Dessutom kan namnet på den äldsta socknen i kommunen, Alfta härledast till det fornsvenska ordet alpt, som betyder svan. Kronan i vapnet satt i tidigare version av vapnet kring svanens hals.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.