Lokala sponsorer

Östersund

Jämtland (Jämtlands län)

Östersunds vapen, fastställt 1911, utgår ifrån ett sigill från troligen 1850-talet. I detta ses ett hjortdjur av något slag blicka ut genom ett Ö. Inför fastställelsen togs dock bokstaven bort, eftersom bokstäver inte används inom heraldiken, och hjortdjuret definierades som en älg, särskilt med tanke på att detta djur figurerar i Jämtlands landskapsvapen.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.