Lokala sponsorer

Österåker

Uppland (Stockholms län)

Det nya kommunhuset i Österåker blev färdigt 2007 och döptes till Alceahuset. Alcea var namnet på den roslagsskuta, byggd 1888, som anses stått modell för bilden i Österåkers kommunvapen som fastställdes för den dåvarande landskommunen 1957. Roslagsskutor, eller rospiggar kallas den typ av segelbåtar som sedan 1600-talet byggts och använts för frakt av gods och varor i Roslagen.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.