Lokala sponsorer

Oskarshamn

Småland (Kalmar län)

År 1646 upphöjde Drottning Kristina fiskeläget Döderhultsvik till köping, vilket innebar att marknad fick hållas fyra gånger per år. 1785 ansökte man om stadsprivilegier, men först 1856 förklarade kung Oscar I Köpingen för stad under det nya namnet Oskarshamn. I vapnet från samma år finns monarkens monogram i översta fältet och symboler för sjöfart, handel och rikedom i de övriga tre.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.