Lokala sponsorer

Orust

Bohuslän (Västra Götalands län)

Orusts vapen går tillbaka på häradssigill från 1600-talet. Fiskarna i sigillet kan knappast artbestämmas, men i kommunvapnet som togs fram under 1970-talet är det långor, som bl a torkad på hällarna i Mollösund. Ringen av ekblad formar ett O som i Orust, men ska också erinra om forna utbredda ekskogar som varit betydelsefulla för traktens 1000-åriga båtbyggeritradition.