Lokala sponsorer

Örnsköldsvik

Ångermanland (Västernorrlands län)

Staden Örnsköldsvik har uppkallats efter Per Abraham Örnsköld som var landshövding i Medelpad, Ångermanland och Jämtland under 170-talets andra hälft. När den nuvarande Örnsköldsviks kommun bildades 1972 vidareförde man vapenmotivet i det vapen som fastställts redan 1894, året efter det att Örnsköldsvik blivit stad. Örnen med den med Oscar II:s namnchiffer försedda skölden kommer från P A Örnskölds vapen och den blå stammen syftar på ortnamnets efterled. Vapnet är alltså ett s k talande vapen genom att det bildar ortens namn.

Vi medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får trafikkalenderns material utan kostnad.